วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย นายสมชาย  วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ และพี่น้องชาวแก่งคอย ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page