ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page