วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแก่งคอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผล พร้อมความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุสลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุสลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชม

232012
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
150
764
3889
123149
20469
21927
232012

Your IP: 162.158.165.34
2021-10-23 07:44