วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแก่งคอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและรายงานผล พร้อมความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุสลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายงานประจำปี

จำนวนผู้เข้าชม

299618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
765
1194
765
192902
17414
23370
299618

Your IP: 162.158.162.206
2022-01-23 19:20