ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าเช่าแผงขายของตลาดของเทศบาลเมืองแก่งคอยตามมาตรการการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๒๐๑๙(โควิด-๑๙)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานประจำปี