สภาพทั่วไป

อำเภอแก่งคอยเป็นเมืองน่าอยู่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก สวยงามตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ต่างๆ พืชสวน ไร่นา ห่างจากกรุงเทพมหานคร 108 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือและถนนทางหลวงสายมิตรภาพ ตัดผ่านอำเภอแก่งคอย

ลักษณะและที่ตั้งอาณาเขต

เทศบาลตำบลแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ ถ.พระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 4.05 ตารางกิโลเมตร โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 กิโลเมตร และทางรถยนต์ 121 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ลำแม่น้ำป่าสัก ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย

การคมนาคมในเขตเทศบาล

ทางบก ติดต่อกันได้โดยอาศัยทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถ.มิตรภาพ) เป็นถนนที่แยกจาก ถ.พหลโยธิน ผ่านเขตอำเภอเมืองสระบุรี ผ่านมาเขตอำเภอแก่งคอย และผ่ายเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย ระยะทาง 12 กิโลเมตรา ผ่านไปอำเภอมวกเหล็กเข้าสู่ จ.นครราชสีมา และมีถนนจากอำเภอเมืองสระบุรี ผ่านโรงพยาบาลสระบุรี สามารถเดินทางไป ต.เตาปูน ข้ามแม่น้ำป่าสักสะพานอดิเรกสารเข้าสู่ ต.ตาลเดี่ยว เชื่อมกับ ถ.สุดบรรทัด เข้าสู่เทศบาล มีระยะทาง 14 กิโลเมตร และถนนสายแก่งคอย - แสลงพัน ซึ่งติดต่อกับอำเภอวังม่วง มีระยะทาง 30 กิโลเมตร

ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีชุมทางที่สถานีชุมทางแก่งคอย ซึ่งแยกออกจากแก่คอยเป็น 2 เส้นทาง คือ

- เส้นทางแรก แก่งคอย - ลำนารายณ์ ซึ่งจะเข้าสู่ จ.ลพบุรี
- เส้นทางที่สอง แก่งคอย - มวกเหล็ก เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี และมีเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย - คลองสิบเก้า เชื่อมภาคตะวันออก (ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟไปจังหวัดฉะเชิงเทรา)

ทางน้ำ สามารถใช้เรือเป็นพาหนะล่องตามแม่น้ำป่าสักไปยัง อ.เมืองสระบุรี ได้ มีระยะทาง 15 กิโลเมตร ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะทางเรือไม่ค่อยมีผู้ใช้โดยสารและลำน้ำตื้นเขินทำให้เสียเวลามาก

การสื่อสารโทรคมนาคม

โทรศัพท์ เทศบาลเมืองแก่งคอย เป็นที่ตั้งชุมสายโทรศัพท์อำเภอแก่งคอย (ทศท.)

- มีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ในเขตอำเภอแก่งคอย ประมาณ 5,091 เลขหมาย
- โทรศัพท์สาธารณะในเขตอำเภอแก่งคอย ประมาณ 248 เลขหมาย
- มีไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขแก่งคอย ตั้งอยู่ ถ.สุดบรรทัด

สำหรับเทสบาลได้ติดตั้งเครื่องส่งเสียงตามสายให้บริการประชาชนในด้านสื่อสารมวลชน

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

มีสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 7 แห่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.)

- เปิดสอนในระดับมัธยม 1 แห่ง
- มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 แห่ง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เปิดสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย
- โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง โรงเรียนเอกชนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล 3 แห่ง คือ วัดบ้านม่วง วัดแก่งคอย และวัดราษฎร์พัฒนา

การสาธารณสุข

เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่รอบ ๆ เขตเทศบาลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ รองลงมาระบบย่อยอาหาร ระบบติดเชื้อและอุบัติเหตุ มีสถานบริการด้านสาธารณสุขของรัฐในเขตเทศบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน (ประเภทคลินิก) 1 แห่ง ส่วนโรงพยาบาลแก่งคอย ตั้งอยู่ ต.ตาลเดี่ยว ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง 10 แห่ง

กิจการพาณิชย์

กิจการพาณิชย์ของเทศบาล 2 ประเภท ดังนี้

1. สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ตั้งอยู่ที่ ถ.สุดบรรทัด (บริเวณตลาดใหม่) ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
2. การประปา สำนักงานการประปาเทศบาลเมืองแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ ถ.สุดบรรทัด ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (นอกเขตเทศบาล) มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ซึ่งเทศบาลให้บริการน้ำประปาเฉพาะที่อยู่ในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

จำนวนผู้เข้าชม

892037
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
669
694
6024
697576
115690
27717
892037

Your IP: 162.158.162.169
2023-09-28 20:26